Roan( Băng dính) cách nhiệt Superlon

Liên hệ

Roan( băng dính) cách nhiệt Superlon được sử dụng ở những vị trí giáp mí khi thi công cách nhiệt cho các đường ống hay các mép nối giữa các tấm cách nhiệ tvới nhau có 2 loại roan cách nhiệt như sau:

  • [30mm ngang x 9.14m dài x 3mm dày] và
  • [48mm ngang x 9.14m dàix 3mm dày]
Danh mục: Từ khóa: